Thứ năm, 28 Tháng 1 2021

Mật khẩu IP truy nhập các dòng modem wifi

Chuyên mục: Kiến thức IT

Tổng hợp Username ( tên đăng nhập )  và password ( mật khẩu ), địa chỉ Ip các loại modem ADSL wifi thông dụng sau đây sẽ giúp bạn dễ dàng đăng nhập để thiết lập modem, giúp bạn có thể cấu hình lại mạng, xem IP mạng, thiết lập Wireless, kiểm tra máy tính nào đang kết nối mạng... và rất nhiều thiết lập cần thiết khác.

 

Mật khẩu IP truy nhập các dòng modem wifi

 

TP-Link:
Đăng nhập modem Tp link

IP: 10.0.0.2

User/Pass: admin/admin hoặc root/root


LinkSys:
Đăng nhậ modem linksys

IP: 192.168.1.1

User/Pass: admin/admin


Tenda
Đăng nhập modem tenda

IP: 192.168.1.1

User/Pass: root/root


D-Link
Đăng nhập modem dlink

IP: 192.168.1.1

User/Pass: admin/admin


Zoom
Đăng nhập modem zoom

IP: 10.0.0.2

User/Pass: admin/zoomadsl


Planet
Đăng nhập modem planet

IP: 10.0.0.2

User/Pass: admin/epicrouter


Billion
Đăng nhập modem Billon

IP: 192.168.1.254

User/Pass: admin/password


Aztech
Đăng nhậo modem Aztech

IP: 10.0.0.2

User/Pass: admin/để trống


Huawei và SMARTLINK
IP 192.168.1.1

User/Pass: admin/admin


TOTOLINK
Đăng nhập modem TOTOLINK

IP: 192.168.1.1

User/Pass: admin/admin


Yes Telecom
Đăng nhập modem Telecom

IP: 192.168.1.1

User/Pass: admin/admin


POSTEF
Đăng nhập modem POSTEF

IP: 192.168.1.1

User/Pass: postef/postef


JPLink
Đăng nhập modem JPLink

IP: 192.168.0.1

User/Pass: admin/admin

Bài liên quan:
Vào Bios laptop Asus, Dell, Sony, Hp, Acer, IBM, Toshiba, Lenovo
Lỗi thường gặp trong máy tính và cách khắc phục
Lỗi thường gặp trên Laptop và cách khắc phục
Lỗi Firefox, Google Chrome không mạng internet
Lỗi Kaspersky chặn Không vào được Internet, Facebook, IDM
Sửa lỗi màn hình Facebook bị mã hóa, lỗi phông chữ
Sửa lỗi không thể tìm thấy địa chỉ DNS của máy chủ

 

Logo kiến thức IT máy tính và mạng internet

HTL Computer