Thứ năm, 28 Tháng 1 2021

Kiến thức IT

kiến thức máy tính IT

Khái niệm, định nghĩa IT là gì?

Công nghệ thông tin (IT – Information Technology) là một thuật ngữ bao gồm tất cả các nhóm ngành công nghệ (sử dụng hệ thống máy tính, phần mềm, và mạng lưới internet) được sử dụng cho việc xử lý và phân phối dữ liệu, lưu trữ, trao đổi và sử dụng thông tin dưới tất cả các hình thức dữ liệu (dữ liệu kinh doanh, tin đàm thoại, hình ảnh, phim, các bài thuyết trình đa phương tiện, và các hình thức khác).

 

Logo kiến thức IT máy tính và mạng internet

HTL Computer